ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (B)


B B.A.  Banker’s Acceptance    Banka kabulü banka üzerine keşide edilen bir poliçenin bankaca kabul edilmesi.                                                  
B.A.F.  Bunker Adjusment Factor için kısaltma.Akaryakıt Ayarlama Faktörü.Deniz hat işletmecilerini dalgalanan akaryakıt fiyatlarından korumak için kullanılır."FAF-Fuel Adjusment Factor" olarak da geçer.
B.B. 1.     Ballast Bonus için kısaltma.Geminin bir önceki seferindeki tahliye limanı ile bir sonraki seferindeki yükleme limanı arasında ana navlun hesabında önemsiz görülmeyecek kadar bir boş gidiş mesafesi ve maliyeti olması halinde,bu boş gidiş maliyetini karşılamak için alınan ücrettir. 2."Bare Boat" için kısaltma.Çıplak gemi kiralama. 3."Bar-Bound" için kısaltma.Tahıl ticaretinde "River Plate" sağlık koşulu.
B.B.B. Before Breaking Bulk       Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B.C.O.    Beneficial Cargo Owner için kısaltma.Yararlanan yük sahibi.Varış yerinde malı teslim alan,malın taşınmasında üçüncü kişi olarak hareket etmeyen ve kayıtlarda ithalatçı olarak belirtilen kişi.
B.E.A.M.     Geminin genişliği. 
B.L.S. (BALES)  Balya.
B.O.W.    Geminin önü.
Back Haul       Geri dönüş.Geri dönüş yükü.
Backlog           Süresi geçtiği halde bitirilmiş işler, suspan işler,yerine getirilmemiş siparişler.
Backvalue/Backvaluation                                                                     Geri bir tarih itibariyle hesaba kayıt.
Bail     Kefalet
Balance     Bakiye,kalan denge.
Balance- bal.      Denge
Balloon Freight   . Hafif ve hacimli yük
Bank , Banking Hause     Banka
Bank accaunt     Banka hesabı
Bank book passbook     Hesap cüzdanı
Bank Clerk Bank Official     Banka memuru
Bank Credit     Banka kredisi
Bank Discount     Banka iskontosu
Bank Draft     Banka poliçesi
Bank Guarantiee     Banka garantisi.Bankanın taşıyıcıya orijinal konşimentonun kaybolması ya da yanlış yere gitmesi halinde verdiği garanti.
Bank Maneger    Banka müdürü
Bank Rate     Banka faiz oranı
Bank Vault     Banka kasası
Bankbook Passbook     Banka cüzdanı
Banker Bank Emplayer     Bankacı
Bankers Acceptance     Banka kabulü bankanın mal bedelini temsil eden poliçe veya bono üzerine, borcu üstlendiğine dair kefaleti accepted ibaresinin altına banka kaşe, tarih ve imza koyarak banka kabulü yaratmış olur.
Bankers Card     Banka kartı
Banking     Bankacılık
Banknote- B/N      Banknot
Bankrupt- bkpt      Müflis
Bar chart    . Çubuk grafiği
Bar code      Bar kod, perakendecilikte elektronik stok kontrol yöntemi.
Bar Draught- B.D      Şığlıkta gerekli min.su çekimi
Barge Carriers      Mavna taşıyıcısı.Mavnalı taşımak için tasarlanan gemi.
Barratry     Gemi kaptanı veya diğer gemi yönetiminin,gemi sahibinin rızası ve amaçları dışında gerçekleştirdikleri yasadışı davranışlar veya yolsuzluklar için kullanılan terim.Zarara yol açacak ihmal ve diğer yolsuzluklar da bu kapsama girer.
Barrel (BBL)-bre     Varil.60 'F'de 42 galon sıvıyı taşıyabilen kap. 
Barter     Takas
Barter trade                                                                       Mal takası biçiminde ticaret     
Base Rate     Ana navlun.Ek masrafları haricindeki temel tarifede belirlenen taşımacılık ücreti.
Batch    Yığın
Bearer    Hamil,taşıyan
Below par     Bir menkul değerin piyasa değerinin nominal değerin altında olması hali.
Belt Line    Ticari bölgede hizmet veren değişimli ray sistemi.
Beneficial    Lehtar
Beneficiary      Lehdar.Ödeme almaya yetkili kılınan şahıs veya firma.
Benefit    Menfaat
Benefit     Yarar;fayda, yararlanmak,menfaat
Berth Terms     Yükleme ve boşaltma şartı.Geminin yükleme aldığı rıhtımdan boşaltma yapacağı rıhtıma kadar masrafları kapsayan şartlar."Yanaşma Şartı" olarak da geçer.
Berth terms- B.T     Yükleme ve boşaltma kuralları
Bid and offer    Döviz ticaretinde bid alış fiyatı, offer satış fiyatıdır.
Bid bond     Geçici teminat mektubu, ihaleye katılmak için genellikle işin %5'i oranında verilen teminat mektubu.
Bileteral      Karşılıklı.Tarafların karşılıklı rızasını gösteren kontrat terimi.İki taraflı.
Bill Book- B.B     Borç senedi defteri
Bill of collection                                                                        Tahsile gönderilmiş poliçe. 
Bill Of Exchange      Senet,poliçe,konşimento gibi ödeme araçları.
Bill of Exchange- B/E   Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
Bill of Health/Bulkhead- B.H      Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
Bill Of Lading      Konşimento.Mal,hammadde ve eşyanın taşınmasında kullanılan çok yönlü kullanımı olan temel ve kıymetli evrak.Konşimento navlunu,taşınan malların özelliklerini,rotayı ve yük üzerindeki mülkiyet hakkı olan tarafları belirler.
Bill Of Party     Hizmet karşılığında ödeme yapmakla mükellef kılınan müşteri. 
Bill Of Sale    Yükün mülkiyetini bir ödeme veya borçlanma karşılığında devreden vesika.
Bill of Sale/Balance Sheet- B/S      Satış faturası/Bilanço
Bill payable- B/P     Ödenecek senetler
Billed Weight    Faturalandırılmış ağırlık.Konşimentoda belirtilen yükün ağırlığı.
Bills discounted/Bank draft- b.d     İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
Bills for collection- B/C      Tahsile verilen senetler
Bills payable- B/P      Borç senedi
Binding      Bağlayıcı
Black/African American     Zenci,  /Afrikalı Amerikalı
Blanket Bond    Birkaç kişi,mal ve eşyayı kapsayan tahvil.
Blanket Rate     Tek bir yüklemedeki değişik mal kalemlerine uygulanabilir taşıma ücreti/tarifesi.
Blanket Waybill       Birden fazla seferle taşınan yük için düzenlenen konşimento.
Blind Shipment      Konşimentoda alıcısı veya gönderici belirtilmeden yapılan yükleme.
Block Stowage     İstem dışı oynamaları önleyecek biçimde yapılan yük istifi
Blocked Trains      Blok tren.Farklı istasyonlarda durup vagon eklenip çıkartılmadan,tek bir varış noktasına çok sayıda vagonu taşıyan yük treni.
Blocking Or Bracing     Yüklerin sabitlenmesi için yanlarına konan ağaç yada metal destekler.
Blue chips     Çok güvenilir ve düşük riskli hisse senetleri. General motor IBM microsoft hisseleri.
Board      Borda.Araca erişim sağlama. 
Board Feet    12 inç genişliğinde 1 feet uzunluğunda yük ölçüsü.
Board of Trade- B.O.T.   Ticaret Heyeti
Boards- Bds       Tahta, mukavva
Bobtall      Treylersiz bir çekicinin karayolunda seyretmesi.
Bogie   Konteynerin altına monte edilen tekerlek sistemi.
Bolster      Şasiye monte edilen Konteynerin güvenliğini sağlayan parça.
Bona fide     İyi niyet bonafide-holder- iyi niyetli hamil.                                                                                 
Bond- Bd     Tahvil
Bond Port    Giriş gümrük limanı
Bonded Freight     Gümrüklü yük. 
Bonded goods- B/G    Gümrüğü ödenmemiş transit mal
Bonded Warehouse     Gümrüklü depo.Gümrük yetkilileri tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanıncaya kadar malın depolanmasına izin verdiği antrepo.
Booking     Rezervasyon.
Booking Number    Rezervasyon numarası.
Borrower     Kredi veya borç alan şahıs borçlu
Both Dates Inclusive- B.D.I.      Her iki tarih dahil
Both ends, at both load/discharge ports-B.E.      Küpeşterler,  yükleme/boşaltma limanları
Bottom- Air Delivery    Sıcaklık kontrollü konteynerde hava sirkülasyonunu sağlayan düzenek.
Bottom Side Rails     Konteynerin tabanındaki uzunluksal yapı elemanları.
Boxcar     Kapalı demiryolu yük aracı.
Branch Bank     Banka şubesi
Break Bulk     Dökme yük.
Bridge Point      Ön taşıma noktası.Bir limandan başka limana taşınan yükün toplandığı kara noktası.
Bridge Port      Ön taşıma limanı.Bir gemiyle taşınan yükün toplanarak konteynere yüklendiği ve yeniden taşınmak üzere başka bir limana aktarıldığı liman.
Broken Stowage     Yüklenen kargonun cins ve özelliğinden ya da yerleştirilmesindeki planlama hatasından dolayı kullanılamayan alan.
Broker      Komisyoncu.Bir yükü taşımaya hazırlanan ve yükün taşınmasından bir komisyon elde eden kişi.
Brokerage    Komisyonculuk. 
Brought down- B/D    Nakil yekün
Bulk Cargo       Dökme yük.Maden cevheri,kömür,kum vb. gibi,paketlenmemiş veya konteynere konmamış,üzeri işaretlenmemiş yük.
Bulk Carriers      Dökme yük taşıyıcısı.Hububat,gübre,maden filizi ve petrol gibi dökme malları taşımak için inşa edilmiş bütün gemiler.
Bulk Freight  Contanier    Dökme yükler için bir boşaltma kapağı olarak olan konteyner.
Bulkhead       Ayraç. Konteyner,vagon vb. taşıma kaplarında malların birbirinden ayrı taşınmasına yarayan separatör.
Bull Rings      Taşınan malı sağlamlaştırmak ve kaymasının engellemek için konteynerin tabanına yerleştirilen parçalar.
Bunker Charge      Yakıt ayarlama faktörü. bkz.BAF
Bunkers      Gemi yakıtı.
Burglary      Soygun,Soygunculuk
Business      İş,iş hayatı
Business interruption insurance       İş kesilmesi sigortası
Business related      İşle ilgili
Business-minded       Ticari zihniyete sahip
Buyer's option- B.O     Alıcı opsiyonu
By procuration (power of attorey)- b.p       Vekaleten imzaya yetkili
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim