ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (V-Z)


V V.I.Z.       İsmen anlamında Latince bir kısaltma.Ürünleri gümrük vergilerinde açık bir şekilde belirtmekte kullanılır. 
Valid      Geçerli
Validated Export Licence        ABD'de "İhracat İzin Belgesi".
Validation       Konşimentoyu onaylamak.Konşimentonun doğruluğunu kanıtlamak,belgelemek.
Validity       Geçerlilik, geçerlilik süresi.
Value adjustment      Valör düzeltmesi.
Value as in original Policy- V.o.p.        Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
Value date      Valör tarihi.
Vanning         Malın konteynere istiflenmesi.
Variable Cost        Değişken maliyetler.Fiyatların kısa zaman içinde yapılan faaliyetlere göre değişmesi.Örneğin kargoyu ülke sınırları içinde tren veya kamyonla ulaştırmayı içeren fiyatlar,bazı limanlardaki yapılan işler ve kısa süre için kiralanan teçhizatların masraflarındaki değişiklikler.
Variety      Çeşit, varyete
Vat=Value added tax     KDV
Vault       Bankalarda paranın ve kiralık kasaların bulunduğu kasa-kasa dairesi
Vehicle       Taşıt aracı 
Vendor=Seller      Satıcı.
Ventilated Manifest        Gemi manifestosu.Uluslararası taşıyıcı,geminin hem ayrıldığı hem de vardığı limanda mürettebatın ve içerdiği malların hakkında bilgi vermek zorundadır.Gemi gümrük beyannamesi konşimento numarası ile birlikte her yükleme ile ilgili çeşitli detaylar içerir.
Verification      Doğruluğun kontrolü (Verification of signatures).
Vessel Supplies For Immediate Exportation         Malların gemiye,uçağa v.b.tek bir limandan,merkezden yüklenmesini ihracatında aynı limandan veya merkezden yapılmasını sağlayan gemi.
Vice versa     Aksi geçerlidir
Violation      İhlal, şartlara aykırı hareket etme. 
Voluntary reserves      İhtiyari yedek akçeler.
Voucher      Bir işlemin yapıldığını kanıtlayan belge, fiş Accounting voucher: Muhasebe fişi. 
Voucher attached- V/A       Vesika, senet etkili
Voyage policy       Sefer poliçesi
W W.A. With average                     Avarya dahil (sigorta).
W.O.G.R. Without our guaranty and responsibility                      Verilen istihbarat raporlarının altına konan veverilen bilgilerden sorumlu olunmayacağına dair bir ibare.
W.P.A. With particular average                       Özel avarya dahil
W.W.D. Weather working days                 Hava şartlarının çalışmaya izin verdiği iş günleri.
Waiver               Feragatname.
War Risk                   (Sigortacılıkta) Savaş Riski.Herhangi bir savaş durumunda mallarda olabilecek kayıpların sigortalanması.
Warehouse               Antrepo, depo.
Warehouse – stockroom                      Depo .Yüklerin kabul edildiği,konsolidasyonun yapıldığı,sevk edildiği ve stoklandığı alan.
Warehouse Entry                   Depo giriş belgesi.Depoya yerleştirilen ithal edilmiş malları tanımlamaya yarayan belge.Görevi,mallar depodayken değil,dağıtım için depodan çıkartıldığında ve tüketilmeye başlandığı zaman vergilerini toplamaktır.
Warehouse warrant- w/w  Antrepo makbuzu
Warehouse Withdrawal For Transportation (WDT)      Gümrük antreposundaki ticari malların,yerine yeni gelen başka malların bir limandan diğer bir limana taşınması.
Warehouse Withdrawal For Transportation Exportation        Gümrük antreposundaki malların,bir limandan ihracat için başka bir limana ABD üzerinden vergi ödemeden taşınması.
Warehouse Withdrawal For Transportation Immadiate Exporttaion (WDEX)            Gümrük antreposundaki malların,doğrudan vergi ödemeden ihraç edilmesinin sağlanması.
Warehouseman – storekeeper                Depo görevlisi
Warehousing             Depolama.
Warp           Çözgü, eğitmek, saptırmak 
Warrant              Antrepoya konan mallar karşılığında alınan makbuz olup temliki ile malların mülkiyeti el değiştirir 
Warranty               Garanti (ürün kalitesi)
Waste      Atık-israf
Waste goods         Atık mallar
Water Balast- W.B.               Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
Waybill (WB)                  Taşıma senedi,konşimento.Deniz taşımacılığında,taşımacılık hattı tarafından hazırlanan,harekete başlangıç noktasını,gidilecek yeri,rotayı,malı göndereni,alıcıyı,gemilerin tasvirini ve ulaştırma servisine uygulanan ücret miktarını gösteren bir belge.Bu belge beraber veya posta yoluyla acenteye gönderilir.
Weather Working Days- W.W.D             Hava şartları uygun çalışma günü
Weight         Ağırlık
Weight And Mesurement                    Navlunun ağırlığına ve hacme göre hesaplanması. Ölçü tonu;40 feet3 yada 1 m3. Net ton ve eksik ton=2000 Ibs Grosston/longton=2,249 Ibs. Metrik ton,kilo ton=2204,3 Ibs. Metreküp=35,314 fit küp. 
Wharf- whf            Rıhtım
Wharfage               Rıhtım ücreti.
Whether in Berth or Not- W.I.B.O.N.              Yanaşmış olsun veya olması
White             Beyaz, beyaz ırka mensup insan
Whole life insurance            Yaşam boyu sigorta
Wholesale banking                  Toptancı bankacılık,  büyük meblağlara ve büyük şirketlere yönelik bankacılık.
Wholesale- wholes                      Toptan satış
Window dressing                 Bilançoyu olduğundan daha iyi göstermek amacıyla bilanço kalemlerinde oynama yapmak. .
With Average- W.A.              Avarya dahil
With Vessel's Natural Segregations- W.V.N.S              (Yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp, yerleştirilmesi
Withdraw            Çekmek 
Withholding tax                    Hariçte mukimlere ödenecek faiz, temettü, hizmet bedeli vs. gibi gelirlerden kaynakta kesilen vergi. 
Without magrin- w/m            Marjsız
Wodified Atmosphere               Gaz karışımlarının konteyner içinde normal atmosfer basıncına değiştirilmesi.
Woman, women     Kadın
Work order cost        İş düzen maliyeti
Worker's Compensation Insurance      İş kazası sigortası
Working capital=Operating capital                İşletme sermayesi.
Working conditions                 Çalışma koşulları
Work-in-process products               Süreçteki çalışma ürünleri
Workstation               Atelye , iş istasyonu , tezgah
Worth            Değerinde
Wrapping=Packaging               Ambalajlama, paketleme.
Wreak havoc          Tahrip etmek, mahvetmek
Write off              Bir alacağı kayıttan silmek, zarar yazmak, istifa etmek.
Y Yard  Sınıflandırma,muayene ve depolama alanı.
Year   Yıl 
Yearly  Yıllık 
Yellow Flag Karantina bayrağı.
Yield Hasıla, sonuç,çıktı.
York Antwerp Rules Of  1974 1994'te son değişiklikleri yapılan,özellikle avaryaya konşimento veya C/P hükümlerine görene şekilde hesaplanacağına ilişkin kurallar bütünü.Tarafların anlaşması ile bu kurallar uygulamaya alınmış olup uluslar arası bir zorlayıcılığı yoktur.
Z Zealous Gayretli, şevkli.
Zero-defect Purchase  Sıfır hatalı , defolu alım 
Zulu Time  Greenwich'e saat ayarı. 
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim