ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (G-H)


G Garnishee order=garnishment Haciz emri
Gateway Geçiş noktası.Taşımacılık hatları arasında kargonun geçiş yaptığı nokta.
GATT Ülkeler arasında ki gümrük duvarlarını kaldırmayı amaçlayan ve dış ticaretin gelişmesini destekleyen antlaşma
GATT "General Agreement on Tariffs and Trade" için kısaltma.Ülkeler arasında ticaretin kolaylaştırılması ve hacmin artırılması için çok taraflı imzalanan uluslar arası anlaşma.GATT 1994 yılında yerini Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) bıraktı.
GBL Government Bill of Lading için kısaltma.Devlet Konşimentosu.
GDSM "General Department Store Merchandise" için kısaltma.Genellikle kitle üretimi yapan firmaların mallarının dahil olduğu yükleri ifade eden terim.Bu ifade genellikle hizmet sözleşmelerinde kullanılır.
Gender Cinsiyet
General Cargo Ship Karışık yük gemileri.Ambalaj şilepleri;otomobil,canlı hayvan,palet ve kereste taşıyıcıları bu kapsama girer.
General insurance Genel sigorta
General Set (GEN SET) Soğuk hava tertibatlı (Reefer) konteynere monte edilen ve transit süresi içersinde soğutmayı sağlayan portatif jeneratör.
Giro payment system Ülke dahilinde bankalar arası ödeme/transfer sistemi.
Glass insurance Cam kırılmasına karşı sigorta
Go-Down Uzakdoğu'da malların depolanıp dağıtımının yapıldığı depoya verilen ad.
Good merchantable brand- G.m.b.  İyi  kalite
Goods Mallar
Goods lift (GB) - goods elevator (US) Mal asansörü
Goodsneck Konteynerin traktöre bağlanması için şasinin yükseltilmiş tarafı.
Govern Hüküm altına almak,yönetmek
Grace period Ödemesiz süre,hoşgörü süresi.Bu süre için faiz veya ceza ödenmez.
Grawins crops insurance Zirai ürün sigortası
GRI General Rate Increase için kısaltma.Genel fiyat artışı.Genellikle bir konferansa üye deniz hat taşımacılarının genel taife üzerinde yaptığı zammı ifade eder.
Gross Brüt
Gross Register Tonnage- G.R.T. Sicile kayıt gros ton
Gross Tonage (TG) Gemilerde (0,2+0,02 Log 10V) şeklinde ampirik formülle yaklaşık olarak hesaplanan brüt ağırlık (V=Geminin toplam hacmi).
Gross Weight  Brüt ağırlık.Malların,paletlerin,konteynerin,paketlerin ve vagonların toplam ağırlığı.
Gross Wight. Gr.wt Brüt ağırlık.
Group balance sheet Şirketler grubu(holding)nun konsolide bilançosu.
Groupage Grupaj,konsolidasyon.Küçük ambalajlardaki parsiyel yüklerin büyük taşıma kaplarına aktarılarak birleştirilmesi servisi.
Guarantee- Gtee Garanti,teminat
Guarantee=guaranty Garanti,teminat mektubu
Gurantee/Guaranteed- Gtee (gtd)  Garanti,garanti edilmiş.
GVW Gross Vehicle Weight için kısaltma.Brüt araç ağırlığı. 
H Hail insurance Doluya karşı sigorta
Hanging tag İlan tahtasında asılı not
Happen Olmak
Harbor Master Liman Kaptanı.Bir limanda gemilerin yanaşma,manevra ve demirleme gibi işlerine nezaret eden kişi.
Hard currency Talebi çok olan kuvvetli döviz
Hatch Bir güverte ambar kapakları.Kargo girişlerinin yapıldığı ambar ağzı.
Having a fixed term Vadeli
Haz Mat "Hazardeous Materials" için kısaltma.Tehlikeli madde.
Hazard Tehlike
Head Office- H.O  Merkez(büro)
Heavy lift charge Bir geminin normal yükleme ekipmanlarının taşıyamayacağı kadar ağır olan yüklerin kaldırılması için alınan ücret.
Hedging Kur ve faiz oranlarının muhtemel oynaklığından peşinen kaçınmak için yapılan vadeli alım-satım işlemleri.
High Water Mark- H.W.M. Yüksek su çizgii
High-Density Compression Metreküp ağırlığı 14,5 kilogram olan standart bir pamuk balyasının kompresyonu.Genellikle deniz yoluyla ihraç edilen pamuk yüklerinde kullanılır.
Hispanic/Latino İspanyol Latini
Hitchment Bağlama Hizmeti.Değişik yerlerden gelen,bir göndericiden bir alıcıya tek bir konşimento altında nakledilen malın parçalarını birleştirme hizmeti.
Home owners policy Konut paket poliçesi
Home-based business Evden yürütülen iş
Homeowner Ev sahibi
Home-owners insurance policy Konut paket poliçesi
Homeowner's policy Ev sahipliği poliçesi
Homover insurance policy Konut paket poliçesi
Honour Ödeme talebini karşılamak,bir yükümlülüğü yerine getirmek,borcu kabul etmek(to honour a cheque /bill, to honour a payment claim)
Hopper barge Gemi yükleme ve boşaltmalarında kullanılan dibi açılır büyük kova biçiminde mavna.
Horse Power- H.P Beygir gücü
Hospital ezpensive insurance Hastalık sigortası
Hours- hrs Saat
House to pier Kapıdan iskeleye.Taşıyıcı gözetiminde taşıyıcı tarafından bir konteynere yüklenen kargo.Kargo ihraç edildiğinde yabancı varış iskelesinde boşaltılır.
Household hane halkı, ev işi, ev eşyası
House-to-house Kapıdan kapıya taşımanın diğer adı.
Hull insurance Gemi sigortası
Humping Bir hareketli demiryolu vagonunu bir katar oluşturmak amacıyla demiryolu sınıflandırma alanında hareketsiz demiryolu vagonuyla birleştirme işlemi.Vagonlar yer çekimi sayesinde bir kamburdan ya da tepecikten uygun raya taşınır. 
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim