ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (C)


C&F  Cost and Freight için kısaltma.Kargo satış terimi olarak "Navlun ve Maliyet". Satıcının malın maliyetini ve varış limanına kadar taşıma masraflarını üstlendiği satış türü.INCOTERMS terimlerini belirleyen Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 1 Temmuz 1990 tarihinde bu satış terimini "CFR" olarak değiştirmiştir.
C.A.F.  Currency Adjustment Factor için kısaltma.Döviz ayarlama faktörü.Deniz hat işletmecilerini dalgalanan akaryakıt fiyatlarından korumak için kullanılır.
C.B.M.  Cubic Meter için kısaltma.CM olarak da kısaltılır.Metreküp.
C.E. (Consumption Entry)  ABD'ye ithal edilen malların deklarasyonu için kullanılan evrak.
C.F.R.   Cost and Freight için kısaltma.Mal bedeli ve navlun.Varış limanı olarak belirtilmek suretiyle malın belirtilen varış limanına kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun ücretini satıcının ödemesi demektir.Ancak,bu satış şeklinde malın kaybolma ya da zedelenme riski ve buna bağlı olarak meydana gelen tüm masraflar,mallar yükleme limanından geminin bordasına geçtikten sonra satıcıdan alıcıya geçer.CFR terimi,malların ihraç işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını gerektirir.
C.F.S.  Container Freight Station için kısaltma.Konteyner nakil istasyonu.Konteyner yüklerinin boşaltılıp yeniden yüklendiği yer.Genellikle eksik konteyner yüklerinin tamamlandığı,aynı alıcı/konsiyeye gidecek yüklerin konsolidasyonun yapıldığı yer.
C.I.   Cost and Insurance için kısaltma."Maliyet ve sigorta". Malın maliyetini,deniz sigortasını ve navlun dışındaki tüm taşıma ücretlerini kapsayan satış anlaşması.
C.I.F. "Cost,Insurance and Freight" için kısaltma.Bu satış türünde satıcı CFR terimindeki yükümlülüklere aynen sahiptir ama aynı zamanda taşıma boyunca malların kaybolması ya da zedelenmesi riskine karşı denizcilik sigortası sağlama zorunluluğu vardır.Satıcı,sigorta kontratı yapar ve primini öder.CIF,satıcı tarafından ihraç çıkış işlemlerinin yapılmasını gerektirir.
C.I.F.&C.  Cost,Insurance,Freight & Commission için kısaltma."Maliyet,sigorta,navlun ve komisyon". Satıcının malın maliyeti,navlun ücreti ve taşıma sigortasının yanı sıra komisyonları da karşıladığı satış anlaşmasıdır
C.I.P.  Carriage and Insurance Paid to için kısaltma.Satıcının CPT altında aynı yükümlülüklere sahip olduğu anlamına gelen satış terimidir.Ancak bunlara ek olarak malların taşınma riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlamasını gerektirir.Satıcı sigorta kontratı yapar ve primini öder.Satıcı ayrıca alıcıya CIP teriminde sadece en düşük seviyede sigorta kapsamını sağlamakla yükümlüdür.CIP;satıcı tarafından ihraç çıkışlı işlemlerinin yapılmasını gerektirir.
C.K.D.  Completely Knocked Down için kısaltma.Özel bir taşımaya tabi tutulacak tipteki araç,ekipman ve cihazların parçalarına ayrılarak taşınması.
C.L.  Carload ve "Containerload" için kısaltma.Konteyner yükü.
C.M.R.  Convention Marchandises Routiers     Ülkeler arasında karayolu ile yapılan nakliyata ait bir anlaşma. Türkiye'de dahil.
C.O.D.   Collect (cash) on Delivery için kısaltma.Teslimde ödemeli satış şekli.
C.P.T.  Carriage Paid To için kısaltma.Taşıma ücreti ödenmiş olarak-varış yeri belirtilmek suretiyle malların gidecek yere taşınması için nakliye ücretinin satıcı tarafından ödenmesi anlamına gelir.Malların taşıyıcıya aktarılmasından sonra mallarla ilgili kaybetme yada zedelenme riski,ayrıca bu teslim işleminden sonra meydana gelebilecek her türlü ek masraf alıcı tarafından ödenir.Eğer malların varış yerine ulaştırılması için başka taşıyıcılar kullanılıyorsa,malların bunlardan ilk taşıyıcıya aktarılmasıyla riskte bu taşımacıya geçer.CPT,satıcı tarafından ihraç çıkış işlemlerinin yapılmasını gerektirir.
Cabotage    Kabotaj.Aynı ülkenin limanları arasındaki deniz ve suyolu taşımacılığına verilen ad.Türkiye dahil birçok ülke kıyı taşımacılığını belli bayraklı gemiler tarafında yürütülmesi için kanuni kısıtlamalara gitmiştir.
Call account      Hesaptan para çekebilmek için belli bir süre önce ihbar yapılması gereken bir tür mevduat hesabı.                                                                      
Call Loan   Vadesiz istikraz
Calm     Sakin
Capital Sermaye
Capital account- C/A -  Yatırım hesabı, sabit değerler.
Capital goods                                                                     Yatırım malları.
Captain's Protest      Kötü hava veya benzeri koşullar nedeniyle kaptan tarafından tutulan zabıt.İlk limanda tescil ettirilir.Genellikle yolculuk sırasında kargonun uğradığı zararlardan ötürü gemi sahibi veya işletmecisini sorumluluktan korumak için düzenlenir."Sea Protest" olarak da bilinir.
Car insurance     Araç sigortası
Car Pooling      Taşıyıcının ve taşıtıcının merkezi bir otorite aracılığıyla özel kişilere ait kara/demiryolu taşıma aracını kullanması.
Car Seal     Araç mührü.Konteyner,vagon vb. taşıma kaplarının kapılarına konulan metal veya kuşun mühür.Mühür genellikle kayıt için numaralandırılır.
Care of/Cash order- c/o      Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
Care of:C/O      Nezdinde, adreslerde kullanılır.iyi tanınan birisi vasıtasıyla mesaj vs. ulaştırılması.
Carfloat      Limanlarda yük aktarımı için kullanılan raylı sistem.
Cargo     Yük.
Cargo Manifest      Yük Manifestosu/Özet Beyanı.Belirli bir seferde taşınan yükün göndericisi ve alıcısı ile eşyanın cinsi ve miktarını gösteren liste.
Cargo Nos      Cargo Not Otherwise Specified için kısaltma.Yük taşıma tarifelerinde belirtilen mal kalemleri arasında belirtilmeyen yükler için uygulanabilir tarife ücreti.
Cargo Preference      Ülke araçlarıyla taşınması gereken yük.Genellikle kamuya ait mallar bu kapsama girer.
Cargo Tonnage      Yük tonajı.Malın tarifeye tabi tutulan ağırlığı.
Cargo's proportion of General Average- C.G.A      Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
Carload Lot- C.L      Alıcının bulunduğu istasyona teslim
Carload Rate     Araç yükü fiyatı.
Carnet    Karne. Bir malın uluslar arası sınırları geçmesi için gümrük tarafından düzenlenen evrak.
Carried forward- c/f     Nakli yekün
Carrier     Taşıyıcı.Bir taşıma kontratı gereği taşımanın kara,hava,deniz,demiryolu,iç suyolu veya kombine olarak gerçekleştirilmesi sorumluluğunu üstlenen kişi yada kuruluş.
Carrier Certificate     Taşıyıcı Sertifikası.Gümrüklerden malı çekmek için gümrük yetkilileri tarafından taşıyıcıdan istenen vesika.
Carriers liability insurance     Taşıyıcılık ve mali sorumluluk sigortası
Carriers policy    Nakliye senedi
Carry      Taşımak, poliçe taşımak
Cartage       İç taşıma.Aynı ülkenin şehirleri arasında yapılan karayolu veya demiryolu taşıması.
Cartage- Ctge      Nakliye Ücreti
Cartment      Gümrüklü taşıma evrakı.Aynı gümrüğün yetki sahasıda gümrük kontrolünde bir yerden (gümrüklü antrepodan) bir diğerine taşıma yapmak için verilen belge.
Cash against bill of lading- cash b/l      Konşimento karşılığı peşin ödeme
Cash Against Document's (CAD)      Evrak karşılığı ödeme.Alıcının satıcı adına hareket eden acenteye mal evrakını teslimine karşılık yaptığı nakit ödeme.
Cash against Documents- C.A.D.       Vesaik mukabili ödeme
Cash beore delivery- C.B.D       Teslimden önce ödeme
Cash Credit- C.B      Para olarak verilen kredi
Cash discount/Certificate of deposit- c.d       Kasa iskontusu/Teminat makbuzu
Cash Dispenser Cashomat     Bankamatik
Cash In Advance  (CIA)      Ön ödeme.Alıcının satıcıya malın yüklenmesi için yaptığı ön ödeme.Genellikle sipariş üzerine yapılan makine ve aksamı için bu yola başvurulur.
Cash in advance    Peşin Para
Cash money ready cash   Nakit
Cash on Delivery- C.O.D     Teslimat anında ödeme
Cash With Order   (CWO)  Sipariş verildiğinde ödeme.
Cashier    Veznedar
Cashier- Cash      Kasiyer, veznedar
Catastrophe     Felaket
Category     Kategori
CELLS     Hücre sistemi.Konteyner gemilerinde konteynerlerin üst üste konduğu istiflenme biçimi.
Center Of Gravity     Taşıma araçların yada konteynerin ağırlık merkezi.
Certificate    Şahadetname,sertifika.Gümrük veya diğer sorumlu kurumun taşıyıcıya tanıdığı izni gösteren belge.
Certificate of coverage               Teminat sertifikası
Certificate of manufacture- c/m    İmalat belgesi
Certificate Of Origin     Menşe şahadetnamesi.Uluslararası ticarette malın çıkış ülkesini gösteren belge.
Certified check      Müşterinin imzaladığı çekin üzerinde bankanın certified kaydını koyarak altını tarihleyip imzaladığı ,böylece karşılığının bulunduğu bankaca onaylanan çek-bloke çek.
Change      Döviz bozdurmak 
Charges prepaid- ch.ppd      Önceden ödenen masraflar
Charter Party     Gemi kira kontratı.Sözleşmenin süresi,navlun ücreti ve seferde uğranılacak limanlar gibi bilgileri düzenler.
Charterers Pay Dues- C.P.D      Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
Chassis      Şasi.Hareket halinde konteyneri güvenlik altına alan tekerlekli ve konteyner kilitli düzenek.
Cheque- chq      Çek
Chips clearing house interbank payment system       ABD'de bankalar arası takas sistemi.                         
Chock     Yükün devrilmesini engelleyen metal ya da ağaç konstrüksiyon.
Choose     Seçmek
CIF&E  Cost,Insurance,Freight & Exchange için kısaltma."Maliyet,sigorta,navlun ve kambiyo". Satıcının malın maliyeti,navlun ücreti ve taşıma sigortasının yanı sıra kambiyo masraflarını da üstlendiği satış anlaşmasıdır.
CIFCI  Cost,Insurance,Freight,Collection And Interest için kısaltma."Maliyet,sigorta,navlun,teslimat ve faiz". Satıcının malın maliyeti,navlun ücreti ve taşıma sigortasının yanı sıra teslimat ve faiz giderlerini de üstlendiği satış anlaşmasıdır.
Circa=about     Takriben
Claim     Taşıma sırasında zarar gören veya eksik çıkan malların ödenmesi için taşıyıcıya yapılan tazminat talebi.
Claim     Talep;idda
Claim- claiment     Tazminat- tazminat talep eden
Claimont    Dava eden
Classification    Sınıflandırma.Bir konşimentoda ayrıntılı olarak belirtilen mal kalemlerini ortaya koyan gümrük veya başka yetkili kurumlar tarafından geliştirilen listeler.
Classification Rating     Sınıflandırma altına alınmış mal kalemlerine uygulanabilecek fiyatlandırma.
Classification Yard     Yük treni katarının oluşturulduğu alan.
Classify    Sınıflandırmak
Clayton Act       ABD'nin 1914 tarihli fiyat ayrıcılığını yasadışı kılan anti-tekel yasası.
Clean Bill Of Lading     Taşıyıcı tarafından düzenlenen ve malın taşıyıcı tarafından teslim aldığında zarar görmemiş ve eksiksiz olduğunu gösteren konşimento.Aksi bir durum belirtilmediği sürece konşimento "cleaned" yani "temiz" olarak kabul edilir.
Clean draft- dft/c       Belgesiz poliçe
Cleaning Transit     Malın çıkış ile varış noktaları arasında bir yerde durdurularak temizlenmesi,ayıklanması ve/veya yeniden ambalajlanması.
Clearance      1.Gümrükleme 2.Aracın köprü veya tünel gibi geçiş limitli yerlerden rahatlıkla geçebilecek şekilde yüklenmesi.
Clearing house     Takas odası
Cleat    Yükün dayanıklılığını arttırmak için içine monte edilen demir yada ahşap şeritler.
CLECAT  Avrupa Forwarder,Gümrük Acenteleri ve Lojistik Birliği.1958 yılında kurulmuş,Avrupa ülkelerinde freight forwarder,gümrük acenteliği ve lojistik firmalarını temsil eden dernek ve federasyonların üyesi bulunduğu,AB Komisyonu nezdinde danışmanlık statüsüne sahip taşımacılık organizasyonu.
Clip-On     İzole edilmiş konteynere takılabilen soğutma ekipmanı.
Coast Guard- C.G     Sahil koruma
Coastwise     Sahil boyunca yapılan deniz taşımacılığı.
Coface compagnie française d’assurance pour le commerce exterieur      Fransa'nın ihracat sigortası kurumu.
COFC  Container On Flat Car için kısaltma.Demiryolu taşımacılığında "Düz vagonla taşınan konteyner" anlamında kullanılan kısaltma.
COGSA  Carriage of Goods by Sea Act için kısaltma.ABD'de denizyolu taşımacılığında taşıyıcının konşimentodan doğan sorumluluklarını düzenleyen 1936 tarihli kanun.
Co-insurance clouse     Müşterek sigorta klozu
Co-insurer    Koasürör
Collateral       Kredi alınırken gösterilen teminat
Colleague     Meslektaş
Collect/collection- Coll      Senet tahsili/tahsil etme
Collecting Bank     Havale edilen banka.Satıcının bankasının acentesi konumunda olan ve mal ve konşimento üzerinde hiçbir sorumluluk üstlenmeyen banka.
Collection      Satıcı tarafından kesilen,genellikle diğer taşıma evrakının eklendiği,ödemenin şekli için talimatları içeren çek/draft.
Collection and Delivery- and      Senet tahsili ve teslim
Collective policy     Müşterek sigorta
Combination Export Manager     Birbirinin rakibi olmayan birden fazla üreticinin malını ihraç eden firma.
Combination Passenger And Cargo Ships     Kombine yolcu ve kargo gemisi.13 veya daha fazla yolcu kapasiteli gemilerdir.
Combination Rate       2 ya da daha fazla faktörden oluşan oran,ücret.
Combined policy     Birşelik poliçe
Commercial Invoice     Ticari fatura.İhracatçıyla ithalatçı arasında tüm işlemlerin kaydedildiği,taşınan mal için düzenlenen evraklara temel teşkil eden fatura.
Commercial legislation     Ticari mevzuat
Commission     Komisyon
Commodity     Yük.Taşınan mal.
Commodity Rate     Belirli yük kalemleri için uygulanan taşıma ücretini gösteren basılı tarife.
Common Carrier     Taşıyıcı,nakliyeci.Basılı tarifeler üzerinden mal taşımacılığı yapan kişi ya da firma.
Common Law   Örf ve adete dayanan,yazılı olmayan hukuk.
Compensation    Tazminat;telafi
Comprehensive     Kapsamlı
Compulsory insurance    Zorunlu sigorta
Computer-designed      Bilgisayar tasarımı
Computer-integrated manufacturing      Bilgisayarla bütünleşmiş üratim
Concealed Damage     Gizli hasar.İlk tetkikinde veya malın ambalajı açılmadan fark edilemeyecek hasar.
Conditional sale- cd.ppd     Şartlı satış
Conditions     Koşul ;şart
Conduct      Yürütmek;yönetmek
Conference     Aynı rotada hizmet veren armatör ve gemi sahiplerinin kurduğu ortak kural ve tarifeleri bulunan birlik.
Confirmed Letter Of Credit     Teyitli kredi mektubu,Akreditif.Yabancı banka tarafından düzenlenen,yerel banka tarafından onaylanan kredi mektubu.Teyitli kredi mektubuna sahip ihracatçı,yabancı alıcı veya bankasının kusuru bulunsa bile ödeme alma garantisine sahiptir.
Confirming Bank     Onaylayan/keşideci banka.Bir başka bankanın kredi mektubunu teyit eden ve kredi mektubunda belirtilen evrakın tesliminde ödeme yapmayı kabul eden banka.
Connecting Carrier     İki taşıyıcı arasında bağlantı kuran taşıyıcı firma.
Consequantial loss      Dolaylı hasar
Consider     Nazara almak
Consideration    Nazara alma;tanıma
Consignee      Alıcı,konsiye.Taşıma evraklarında,taşınan malları teslim almakla yetkili kılınan kişi yada firma.
Consignee Mark     Alıcı sembolü.Tanımlama için paketlerin üzerine konan,genellikle üçgen,daire,kare vb. şekillerle boşaltma limanını belirten harflerin bulunduğu semboller.
Consignment    (1) Taşınmak üzere bir aracının belirttiği yere gönderilen,ancak hala üreticinin hak sahibi olduğu mal. (2) Malı alıcısına/konsinyeye ulaştırmak için yüklemek.
Consignor   Konşimentoda malın göndericisi olarak belirtilen kişi.
Consolidation    Aynı sevkıyata gidecek farklı kaynaklardan yüklerin birleştirilmesi.
Consolidatör     Konsolide eden,konsolidasyon hizmeti veren kişi yada firma.
Constitution     Anayasa;ana mukavele
Constraint     Kısıntı
Construction     İnşaat
Construction Differential Subsidy    Yapım ücret farkı sübvansiyonu.
Consul    Konsolos.
Consular Decleration     Gönderilen ülkenin konsolosu tarafından onaylanan yük detayları.
Consular Invoice     Bazı ülkeler tarafından istenen,bir konsolosluk yetkilisi tarafından imzalanan belge.Genellikle malı ithal eden ülkenin gümrüğü tarafından malın değeri,cinsi ve özelliklerinin tespiti için istenir.
Consular Visa     Gönderilen ülkenin konsolosu tarafından evraklara eklenen imza yada mühür.
Consumption Entry (CE)  ABD'ye ithal edilen malların deklarasyonu.
Consumption per unit     Birim başına tüketim
Contact      Temas;ilişki
Container     Konteyner.Çeşitli boy,genişlik ve yükseklikte,soğutmalı,havalandırmalı,üstü açık,dökme yük için vb. tipleri bulunan;gemi,uçak,tren ve kamyonla taşınabilen taşıma kabı.
Container Booking     Konteyner rezervasyonu.Konteyner taşımacılığı yapan gemi hatlarında konteyner için yer rezervasyonu yaptırmak.
Container Load     Konteyneri doldurmaya yeterli yük.
Container Manifest     Konteyner manifestosu.Konteyner içindeki mal ve yükleme bilgilerini içeren evrak.
Container Poll     Firmalar arasında konteynerlerin ortak kullanıma açılması sözleşmesi.
Container Terminal     Konteyner terminali.Dolu veya boş konteynerlerin istifleme,yükleme,boşaltma,tamir ve bakımının yapıldığı kara,deniz,demiryolu bağlantıları bulunan alan.
Container Yard (CY)     Konteyner alanı.Yüklü veya boş konteynerlerin elleçlendiği,yüklendiği,boşaltıldığı,depolandığı alan.
Containerizabla Cargo    Konteynerde boşluk bırakmayan ,yer kaybına yol açmayan ekonomik yük.
Containerization    Değişik taşıma modları için genel veya özel amaçlı kargonun konteynere yüklenmesi.
Contingent liability     Şarta bağlı borç.Örnek;teminat mektubu,akreditif.
Continuous processing line    Sürekli işleme hattı
Contraband     Yasak kargo.
Contract    Sözleşme,kontrat.İki yada daha fazla tarafın bir yükümlülüğü belirli bir değerde belirli bir süre içinde yerine getirmek üzerinde vardıkları yasal yazılı anlaşma.
Contract Carrier      Sözleşmeli taşıyıcı.Bir sözleşme dahilinde mal yada yolcu taşımacılığı yapan kişi yada kuruluş.
Contribute, contribution    Katkı ;katkıda bulunmak
Controlled Atmosphere     Gazların karışımını kontrol eden bilgisayar kontrollü taşımacılık sistemi.
Copyright     Telif hakkı
Corner Posts     Konteynerin köşelerinde bulunan ve konteynerlerin taşıma aracının üzerine yerleştirilmesi veya taşıma aracından alınmasını kolaylaştıran dikey çerçeveler.
Correspondant Bank     Muhabir banka.Yurtdışı bankanın işini idare eden yerel banka.
Cost    Maliyet
Cost and Freight- C.F      Mal Bedeli ve NAvlu
Cost insurance, Freight commission and Interes CIF    Mal bedeli,sigorta,navlun,komisyon ve faiz
Cost, Insurance, Freight- C.I.F -  Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
Counterfeit     Sahte
Countervailing Duty     Yerel ihracatı desteklemek için yabancı ithalatçıya uygulanan vergi.
Cover     Kuvertür,karşılık.Akreditif bedeli.
Cover     Kapsam;küver
Cover notice (note)     Teminat belgesi (notu)
Coverage     Kapsam
Craft loss    Taşıt hasarı
Credit card,plastic money     Kredi kartı
Credit Note- C/N   Alacak dekontu,Kredi dekontu
Credit worthiness     Kredi değerliliği,itibar.
Credit,loan,bank loan    Kredi
Creditor    Kredi veren
Crisis    Buhran ;kriz
Crisis management    Kriz yönetimi
Critical     Kritik
Crop insurance     Ürün sigortası
Crops     Ürünler
Cross MemberR     Konteynerin altına monte edilen,konteyneri sağlamlaştıran çapraz konstrüksiyon.
CU   Cubic  için kısaltma.Metrik sistemde "Küp" ün kısaltması.
Cube Foot      1,728 inç..büyüklüğündeki hacim ölçüsü."Ayak Küp" olarak da bilinir.
Cube Out     Bir konteynerin hacminin yasal ağırlık limitlerinin altında dolması.
Cumulative dividend- C div      Birikmiş temettü
Currency account     Dövizhesabı
Currency/Cents/Case     Para/Sent/Durum
Current account     Cari hesap
Currently     Halen;cari olarak
Custom Entry     Gümrük girişi.Tüm ülkelerde ithalatçılardan ülke sınırı dahiline girişine izin verebilecekleri mallar için bir beyanda bulunması ve ithal malın gümrük vergilerini ödemesi istenir.İthalatçı gümrük beyanının taşıyıcının manifestosuyla (özet beyan) aynı olması malın kanunlara uygun biçimde ithal edildiğini gösterir.
Custom House     Gümrük Ofisi.
Custom House Broker     Gümrük komisyoncusu.Müşterisi adına gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için yetkili kılınan yasal aracı.
Custom Invoice     Gümrük faturası.Ticari fatura,menşe şahadetnamesi ve kıymet sertifikasındaki tüm verileri içeren form.Sadece birkaç ülkede istenir ve satıcının ticari faturası işlevini görür.
Custom Of The Port      Liman Teamülü.Malın gönderildiği ülke limanlarındaki taşıma masraflarını etkileyen yerel kurallar ve pratikleri belirtir.
Custom of the Port- C.O.P    Liman teamülü, usulü
Custom-made goods     Müşteriye özel mallar.
Customs     Gümrük.
Customs Bonded Warehouse     Gümrüklü antrepo.Gümrüklenecek malların konulmasına izin verilen depo alanı.
Cut-Off Time     Tren veya geminin kalkışından önce yüklerin terminale son teslim tarihi ve saati.
CWT     100 pound biriminde ağırlık ölçüsü.
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim