ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (N)


N N.C.I.T.D. Natıonal Committee on International Trade Documentation için kısaltma.ABD Uluslar arası Ticaret Belgelendirilmesi Ulusal Komitesi.
N.M.F.C. "Natıonal Motor Freight Classification" için kısaltma.ABD'de Ulusal Kara Kargo Sınıflandırması.
N.P.C.F.B. North Pacıfıc Coast Freight Bureau için kısaltma.ABD Kuzey Pasifik Kıyısı Kargo Ofisi.
National- natl - Ulusal
Nationalise  Millileştirmek
Nautical mile Deniz mili.Yaklaşık 1852 metrelik deniz mesafe birimi.
NEC "Not Elsewhere Classified" için kısaltma."Başka yerde sınıflandırılmış" anlamında konşimento terimi.
Need İhtiyaç
Negetioable  Insruments Çek,senet,bono veya konşimento gibi ciro edilebilir belgeler.
Negotiable Ciro ve teslim yoluyla kolayca el değiştirebilen (negotiable instrument).
Negotiable- neg  Ciro ve devredilebilir
Negotiating bank Yukarıda sözü edilen işi yapmaya yetkili kılınan banka.
Negotiation İştira, akreditif işleminde vesaikin incelenmesi üzerine uygun bulunarak vesaikin satın alınması yani karşılığında ödeme yapılması.
NES "Not Elsewhere Specified" için kısaltma."Başka yerde belirtilmemiş" anlamında konşimento terimi.
Nested Yer ve hacimden tasarruf sağlayan,bir malın diğeri içinde tamamen gömüleceği şekilde paketleme.
Net proceeds- n.p - Nt,hasılat,gelirler
Net Register Tonnage- N.R.T -  Net tescil tonu
Net tare weight Net dara ağırlığı.Taşıma birimlerinin kendi ağırlığı.
Net Terms -Free of Charterer's commission Kiralayan komisyonu hariç.Yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil
Net Tonnage (NT) Net tonaj.Geminin sertifikasında yazan net ağırlığıdır.Bazı liman masrafları bu ağırlık üzerinden hesap edilir.
Net Weight Net ağırlık.Herhangi bir paketleme olmadan malın özgül ağırlığıdır.
Net worth Net varlık
Neutral body Üyelerinin deniz konferansı kararlarına uyarak kendine özgü politika ile vergi ihlallerini inceleyen ve taşıyıcı belgelerini kontrole almak için kurulan örgüt.İhlaller üyelere rapor edilir ve önemli cezalar verilir.
No account- n/a Hesabı yok
No claim bonus (discount) Hasarsızlık indirimi
No funds- n/f Karşılıksız
NOI Not Otherwise Indexed için kısaltma."Endekste gösterilmemiş" anlamında konşimento terimi.
NOIBN "Not Otherwise Indexed By Name" için kısaltma."Aksi belirtilmedikçe isim tarafından gösterilmemiş" anlamında konşimento terimi.
Non profit company Kar gayesi gütmeyen şirket
Non-Dumping Certificate Bazı ülkeler tarafından gemi ve diğer ürünlerin ucuza satılmasını önlemek için istenilen belge.
Non-negotiabl Ciro ve teslim yoluyla el değiştirmesi mümkün olmayan (non-negotiable copy).
Non-performing loans Geri ödenmeyen krediler. (bad debts)..
Non-person Kişisel olmayan
Non-profit Kar gayesi gütmeyen
Non-recourse financing Bir banka veya finans kuruluşu tarafından keşideci veya cirantasına rücu etme hakkı olmaksızın kambiyo senetlerinin satın alınması biçimindeki finansman. Senetlerin satın alınması yerine alacakların temliki de yapılabilir.
Non-resident Hariçte mukim
Non-Vessel Operating Common Carrier(NVOCC) Başkasının gemisini kullanan ve kendi namına konşimento düzenleyen;deniz taşıyıcısından yer alıp bunları ihracatçılara satan konsalidatör firmalar,taşıma işleri komisyoncuları.NVOCC konşimento düzenler,tarif yayınlar ve hatta fiziki taşımayı gerçekleştirmeden taşıma işlerini organize ederler.
NOR Notice of Readiness için kısaltma.Hazırlık mektubu.Geminin yüklenmeye hazır olduğuna dair bildiri.
NOS Not Otherwise Specified için kısaltma."Başka türlü belirtilmemiş" anlamında konşimento terimi.
Nose Burun.Vagon veya konteynerin ön kısmı. 
No-Show Kargonun rezervasyonu yapıldığı halde denize açılmadan vaktinde yetişememesi ve bu yüzden yüklenmemesi.
Nostro account Bizim hesabımız - bir bankanın muhabiri nezdindeki hesabı..
Not Always Afloat- N.A.A. Daima yüzer halde değil
Not dated- n.d  Tarih konmamış
Not exceeding- n/e  Geçmeyecek
Not otherwise stated, not otherwise specified- n.o.s Aksi ifade edilmemiş ise
Notation Not/kayıt düşme (on board notation: yükleme kaydı).
Note issuing bank=Bank of issue Emisyon bankası, ülkenin milli parasını çıkaran banka.
Notice board İlan tahtası
Notice of Readiness- N.O.R Hazırlık mektubu
Notification İhbar etme
Notify address İhbar
Null and void Geçersiz ve hükümsüz
NYSE=New York stock exchange New York borsası
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim