ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (U)


U U.C.P.              Unıform Customs and Practice for Dokumentary Credits için kısaltma.Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanan,uluslar arası ticaret için en sık kullanılan ödeme standardı.Akreditif ödemeleri gibi,taşımacılık ve bankacılık alanındaki yeni değişimleri güncelleyen yayın.
U.F.C.                    Uniform Freight Classifications için kısaltma.Taşımacılık standartları.
U.P.C.Uniform customs and practices for documentary credits             Akreditiflere ilişkin yeknesak kural ve uygulamalar.
U.S.Consular Invoice          ABD Konsolosluk belgesi.Amerika'ya ithal edilmiş mallara gereken konsoloslukla ilgili belge.
Ullage                     Aleç.Konteynerin tam dolu olmadığında mevcut olan boş yer.Boş alan,içi sıvı dolu olan varil veya tanklarla doldurulamayacak alan.
Ullage report             Sıvı ölçü raporu.
Ult - Ültimo, last month                  Geçen ay
Unclaimed Freight                  Alıcısı tarafından istenmeyen,soruşturulmayan veya teslim alınmayan yük.
Under insurance                 Eksik sigorta
Undercharge                Gerçek tutarından daha az ücretlendirmek.
Undertake                 Üstlenmek
Undertaking                  Taahhüd.
Undervalue                   Eksik değerlendirmek, küçümsemek
Underwriter          Yukarıda belirtilen taahhüde giren.
Underwriting            Menkul değerlerin çıkarılması sırasında bunların belli fiyatlardan satın alınması için önceden yapılan anlaşma gereği bu değerleri satın alma taahhüdüne girilmesi.
Underwriting business            Sigortacılık işi
Underwriting business             Satış taahhüdü işi 
Underwriting year                   Sigorta yılı
Undisclosed               Açıklanmamış
Undue              Vadesi gelmemiş
Unfair competition           Haksız rekabet.
Unforeseen           Öngörülmemiş, planlanmamış
Unforeseen losses             Öngörülmemiş zararlar
Unilateral              Tek taraflı.
Uninsurable risks                Sigortalanamayan rizikolar
Unique            Biricik, yegane
Unit Load             Birim yük.Paletlere,sandıklara yüklenen,taşınmaya hazır paketler,yükler.
Unit price          Birim fiyatı.
Unit Train             Gidileceği yönü belirlenmiş ya da rotada yapılan değişikliklerde kullanılmak üzere belirlenmiş yaklaşık 100 adet vagon.
Unitization              Birimlere ayırma, gruplandırma.
Unitzation         Konsolidasyon.Palet gibi,birden fazla yükü toparlayıp tek parça haline getirmek.
Unjust               Adaletsiz.
Unlimited validity                    Açık vade, vadesiz, vadenin belirli bir süre ile kısıtlı olmaması.
Unloading            Boşaltmak.Gemideki malları indirmek. 
Unpack             Ambalajı açma
Unsecured credit               Teminatsız kredi.
Unsold stocks - leftover stocks                 Satılmayan stok – artık stok 
Unstable                   İstikrarsız.
Upward trend                   Yükleme/artma ağilimi (Tersi: Downward trend)
Urgent           Acil
Usage          Teamül, usul. 
Usance                  Vade, usance L/C: Vadeli akreditif.
Usury                    Kanuni organlardan daha fazla olarak uygulanan aşırı faizcilik, tefecilik 
Utilization (Ultilization of L/C)                Kullanım. 
Utmost good faith             Azami iyi niyet
Utterly important             Son derece önemli
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim