ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (Q-R)


Q Quality certificate Kalite sertifikası
Quality circle Kalite çemberi
Quality control Kalite kontrol
Quality criteria Kalite kriteri
Quality of output ratio Çıktı oranının kalitesi
Quantity in Owner's Option- Q.O.O Miktar armatör opsiyonunda
Quarantine Karantina Halkın sağlığını korumak amacıyla giriş çıkışı izne bağlanan alan.Bir gemi sağlık nedenleriyle karantinaya alınabilir ve belirli bir bölgeden demir alması engellenir.Karantinaya alınan gemi üzerine büyük "Q" harfi bulunan bir bayrak çekilir.
Quiet Sakin
Quota Kota,tahsis
Quota kota Belirli bir süre için ithal edilebilir mal miktarı.
Quotation 1) Kotasyon, fiyat bildirme 2) Alıntı, iktibas.
Quotation Kotasyon Bir malın belirli koşullarda ve belirli fiyatta satma önerisi. 
Quote-Unquote Tırnak aç-tırnak kapat.
R R.F.Q.         Request for quatation için kısaltma.Aktarma talebi.
R.S.V.P. Repondez s'il vous plait             Lütfen cevap veriniz, davetiyelere konan ve davet edilenden cevap beklendiğini belirten not.
R.V.N.X.              Released Value Not Exceeding için kısaltma.Taşınan mal bedelinin sınırlandırılması. 
Race   Irk, humak race : insan ırkı
Radical         Radikal, kesin
Rag Top        Üstü muşamba kaplı açık konteyner.
Rail Division          Demiryollarına denizyolu taşıyıcısı tarafından ödenen taşıma ücreti.
Rail Grounding       Konteynerin trenden tahliyesi.
Ramp        Demiryolu rampası.Konteynerin yüklenip boşaltıldığı demiryolu terminali.Eskiden bu işlem vagonların yanaştığı demiryolu rampasında gerçekleştiği için bu isimle anılıyor.Bu işlem günümüzde vinç ve diğer kaldırma/boşaltma araçlarıyla gerçekleştiriyor.
Ramp To Ramp           Bir demiryolu terminalinden diğerine taşıma.
Ramp Yo Door         Rampadan müşterinin istediği adrese taşıma.
Randomized sample          Rastlantısal numune 
Rate           Oran, nisbet
Rate Basis          Fiyatlandırma esnasında,formüllerin dahilindeki faktörler bütünü.
Rate of exchange      Kambiyo/döviz kuru.
Rates, Extras and Demurrage per World Scale- W.S. (RED)   Fiat, ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre
Ratio     Rasyo, oran
Raw material      Hammadde
Read Label       Alev alabilecek tehlikeli maddelerin üzerine yapıştırılması gereken kırmızı etiket.
Real estate      Gayrimenkul, taşınmaz
Reasonableness     Taşıma ücretinde makul olması prensibi.Milletlerarası Ticaret Odası ve hukuki mevzuata göre taşıma ücreti taşıyıcıya trafik ve taşıma maliyetinin karşılayacak ve taşıyıcıya makul bir kar bırakacak seviyede olmalıdır.
Rebate       Fiyatların tarifelerin altında haksız rekabet yaratacak seviyeye indirilmesi.
Recaurse      Rücu etme
Re-caurse claim       Rücu tazminatı
Receipt- rept. (recpt.)       Makbuz
Receivables at collection       Tahsildeki alacaklar. 
Receivables in prosecution       Kanuni takipteki alacaklar. 
Received for shipment B/L      Tesellüm konşimentosu.
Recession       Daralma,düşüş, ekonomide durgunluk 
Reciprocity        Mütekabiliyet, karşılıklılık esası.
Recomendation      Öneri, tavsiye
Recommend      Önermek, tavsiye etmek
Reconciliation of accounts      Hesap mutabakatı
Reconsignement      Mallar transit haldeyken konşimento üzerindeki alıcı veya varış limanını değiştirmek.Bkz.DIVERSION
Recouse     Garantörlerden borç ya da fatura için hak talep etme.
Re-credited- R/C      Tekrar kredi verilmiş
Rediscount       Reeskont, ticari bankalarca ıskonto edilmiş senetlerin merkez bankasınca tekrar ıskonto edilmesi.
Reenter      Kiralayan
Refer to acceptor- r/a. (R.A.)        Muhataba müracaat
Refer to drawer- r/d      Keşideciye müracaat
Refer to endorser- r/e       Cirantaya müracaat
Reffer       Soğutucu konteyner.
Registered       Tescilli
Reimbursement      Rambursman, bir ödemenin başka bir tarafın ödemesiyle karşılanması.
Related           İlgili, bağıntılı
Related Points      Bir grup nokta için fiyatları aynı ya da gruba bağlı olan noktalar.
Relationship       İlişki
Relay      Sahibi aynı olan taşıma araçları arasında konteyner nakli.
Remate cause       Hasarı doğuran uzak sebep
Remit. Remittance- rem.       Para transferi, havalesi
Remote cause      Hasarı doğuran uzak sebep
Renewal      Tecdit, yenileme
Rent      Kira, kiralamak
Rental      Kiralık tente 
Rentee       Kiracı
Repayment       Geri ödeme.
Reply       Yanıt, cevap
Research      Araştırma
Research and development (R&D)       Araştırma ve geliştirme(ar&ge)
Research laboratory     Araştırma laboratuarı 
Reserve      Karşılık
Reserves(legal reserves)       Kanuni yedek akçeler
Resources       Kaynaklar
Respondent        Yanıt veren
Responsibility         Sorumluluk, mesuliyet
Restricted Articles      Sınıflandırılmış,belli koşullar sağlanınca taşınabilir maddeler.
Restricted reimbursement       Kısıtlı rambursman, yalnızca belirli bir banka emrine  tahsis edilen bir rambursman.Başka banka kullanamaz.
Retention bonds        Satıcının alıcıya teslim ettiği bir malın belirli bir süre boyunca kusursuz kalacağını veya çalışacağını garanti eden teminat mektubu türü
Revaluation       Milli paranın dövizler karşısında değer kazanması
Revaluation of assets      Aktiflerin değerlendirilmesi.
Revamp       Yenileştirmek, tamir etmek, to revamp rules : kuralları yeniden düzenlemek
Revenue account- Rec.A/C      Gelir hesabı
Revenue Ton (RT)        Bir ton taşıma başına elde edilen gelir.
Reversal        Hesaba geçirilen bir kaydın ters çevrilmesi, borç kaydının alacak kaydı ile iptali veya tersi.
Reverse Ipi        ABD'nin iç kısımlarında bir yere taşınacak konteynerin doğu limanlarına bırakılması.
Revision- Rev.       Tashih, revizyon
Revolving credit       Rotatif kredi, geri ödendikçe tekrar kullanılabilen kredi türü.
Risk sharing        Belirli bir riskin birkaç bankaca paylaşılması. 
RO/RO      Roll on/Roll of Vesselsiçin kısaltma.Ro/Ro taşıması.Tekerlekli araçların vinç olmadan gemiye binebildiği taşıma şekli.
Roll       Kargo için bir sonraki gemide yeniden rezervasyon yapma.
Rolling       Geminin alabandadan alabandaya hareketi.
Roll-on/Roll-off         Ro-Ro taşımacılığı, kamyon ve TIR ların yüklü olarak gemiye binip inmeleri.
Rollover credit      Faiz oranının her devrede yeniden saptandığı kredi.
Royalty      Patent sahiplerine yapılan ödeme.
Running days- R.d.      Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim