ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (M)


M M.B.M. 1000 board feet.                 1 MBM 2,265 cm.ye eşittir.
M.C.F.S.                     Master Container Freight Station için kısaltma.Ana konteyner kargo istasyonunun kısaltmasıdır.Bkz.CFS.
M.L.B.                    Mini Landbridge için kısaltma.İlgili maddeye bakınız.
M.M.F.B.            Middlewest Motor Freight Bureau için kısaltma.ABD'de Orta Batı Kargo Ofisi.
M.P.O. Mail payment order                 Postayla gönderilen ödeme emri.
M.T. Mail transfer                 Posta ile gönderilen transfer emri. 
M/R Mate's receipt                 İkinci kaptan makbuzu
Machine            Makine
Machine loading              Makinenin yüklenmesi
Machine tools                Makine aletleri
Machine-hours                Makinenin çalışma saati
Machinery and equipment              Makine ve donanım (cihaz)
Machinery insurance            Makine kırılmasına karşı sigorta
Magrin- Marg             Marj
Main               Ana,temel
Main product                 Ana ürün
Mainly              Esas olarak
Maintenance             Bakım
Maintenance and Repair (MR)              Bakım ve Tamir
Majority            Çoğunluk
Maker               ABD’de Drawer ile aynı anlamda kullanılır. Bir poliçe veya çeki düzenleyen şahıs.
Mala fide               Kötü niyet. 
Male            Erkek
Malpractive             Yolsuzluk.Taşıyıcı tarafından müşterilere cazip kargolar için iskonto ya da navlun değer biçilen illegal düşük bedeller.Bu durumda düşük tarifeden değer biçilen malzemenin içeriği bildirilmez.
Man, men     Adam,adamlar
Mandamus         Özel işlemler yapılabilmesi için mahkemeden gelen karar.
Manifest            Manifesto.Taşıyıcı ve acentesi tarafından hazırlanan detayların listesini gösteren belgedir.Gemideki toplam kargonun özet detaylarıdır.Genellikle gümrük amaçlı kullanılır.
Manometer - pressure gauge                Manometer, basınç ölçer
Manufacturer's brand            İmalatçı markası
Manufacturing               İmal etme, üretme
Manufacturing cost             İmalat maliyeti
Manufacturing expenses          İmalat giderleri
Manufacturing industry              İmalat sanayi
Manufacturing overheads             İmalat genel giderleri
Manufacturing plant               İmalat tesisi
Margin                Faizde mevduat faiz oranı ile kredi faiz oranı arasındaki fark; döviz işlemlerinde alış-satış kurları arasındaki fark.
Marine            Deniz,denizle ilgili
Marine Insurance              Deniz sigortası.Deniz riski sonucunda ortaya çıkabilecek kayıpları kapsamak üzere yapılan akdi bir sigorta türüdür.Tekne,P&I,Kargo"Hamule" vb.türleri vardır.
Marine Insurance Policy- M.I.P.            Deniz sigortası poliçesi
Marine insurance company            Deniz sigorta şirketi
Maritime          Denizde ya da limanda denizcilik mahkemesinin yetkisi ile yapılan denizcilik veya ticaret işi.
Market rate          Cari piyasa kuru veya faiz oranı.
Market vaule               Piyasa değeri.
Marking           Kargo paketlerinin üzerine tanınmayı kolaylaştırmak için yerleştirilen numara,belge veya diğer sembollerdir.Mark olarak da bilinir.
Marlinespike            İşaretlenmiş metal çubuk.Kıyı halatının bağlanması için kullanılır.
Mass production           Seri üretim.Büyük müşteri kütlesi için yapılan üretim, kütle üretimi 
Master Inbond            Amerikan Gümrüğünün,EDI BILGE sistemi olan AMS altında uyguladığı ve yabancı kargoların Amerika'da elektronik raporlamasına olanak sağlayan program.
Mate's Receipt            (Eskiden) Kargonun ikinci kaptan tarafından imza karşılığında alındığını gösteren makbuz.Makbuza sahip olan konşimentoya ve değiştirme hakkına sahiptir.
Mate's Receipt Ordino- M/R               Yükleme ordinosu
Maturity date                Vade tarihi
Maturity date=Due date                 Vadesinin son günü, ödeme günü.
Maturity- mat.                Vade
Maximum fireseable loss              Öngörülen maximum hasar
Measure          Ölçü
Measurement Cargo       Temel hacim ölçülerinden hesaplanarak ücretlendirilen kargo.
Measurement Ton             400 feet3 eşitliğinde hacim birimi.
Mechanically Ventilated Container                 Havalandırmalı konteyner.
Member              Üye
Memorandum- Mem                Muhtıra
Merger and acquisition service                Birleşme ve ele geçirme hizmeti, bazı finans kuruluşlarının (yaptırım bankalarının) sunduğu ve şirket birleşmeleri ile bir şirketin başka bir şirketi ele geçirme işlemleri sırasında danışmanlık ve vekillik hizmeti.
Meter                Metre.Yaklaşık 39,37 inç ve 100 cm. karşılık gelen uzunluk birimi.
Metric Tone              2,204.6 pound veya 1000 kg. eşiti ağırlık birimi.
Microbridge                      Kargonun çıkış noktasından yüklenip,nihai olarak boşaltıldığı yere kadar deniz taşımacısı tarafından sağlanan taşımadır.Bu esnada kargo ve navlun taşıyıcının sorumluluğundadır.
Mile               Mil.Kara mili yaklaşık 1609 m.,bir deniz mili ise yaklaşık 1852 m.dir.
Mini Landbridge               Konteynerin deniz yolu ile taşındıktan sonra demiryolu veya kamyon ile önceki limana sevk edildiği kombine taşımacılık sistemi.
Minimum Bill Of Lading                   Konşimento maddelerinden biri.En düşük fiyatın taşıyıcı tarafından uygulanmasını belirtir.Bu fiyatlandırma her ton için güncel fiyat ve kesin miktarda olabilir.
Minimum Charge            Malın taşınması için değer biçilen en düşük ücret.
Minority       Azınlık
Miscellaneous             Çeşitli
Miscellaneous insurance             Çeşitli sigorta
Mixed Container Load                Değişik eşyaların konteynere tek yükleme içinde yüklenmesi.
Moltitank Container       İki ya da daha fazla likit tank ihtiva eden konteyner. 
Momerandum Bill Of Lading                 Şehir içi konşimento.Konşimento sureti.
Monetary             Parasal
Monetary uni               Para birimi
Money              Para
Money order M.O.          Banka havalesi.Bedeli peşin ödenerek bir bankadan veya postaneden satın alınan bir tür çek.Havale emri.
Money order remittance             Para havalesi
Month- mth                 Ay
Months after payment- m.p                   Ödemenden sonraki aylar
Months after sight, month's sight- m.s                İbrazından bir ay sonra
Month's date/months after date- m.d                  Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
More or Less In Owner's Option- M.O.L.O.O               Çoğu/azı armatör opsiyonunda
Mortgage         Taşınmaz İpotek
Mortgage                İpotek
Mortgage insurance               İpotek sigortası
Mortgage- mtg. (mort).               Rehinli
Motor vehicle passenger insurance              Motorlu taşıt yolcu sigortası
Motor vehicles         Motorlu araçlar
MT                    Metric Ton için kısaltma.100 kg'ye eşit ağırlık birimi.
Multilateral  Çok taraflı.
Multimodal             Kombine sistem.Konteynerin deniz yolu ile taşındıktan sonra demiryolu veya kamyon ile önceki limana sevk edilmesi.
Multimodal transport             Birden fazla taşıma aracı ile yapılan karma taşımacılık, aynı malın varış yerine kadar birden fazla taşıma aracı ile taşınması.
Mutual         Karşılıklı
Mutual fund           Yatırım fonu
 
 

© Copyright 2023 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim