ingilizcefinans ana sayfa   ana sayfa   hakkımızda   reklam   iletişim
ARDA Tercüme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri | www.ingilizcefinans.com
 
     
               
   
 
 
İngilizce Dersleri
geri | | ileri

FİNANS SÖZLÜĞÜ (O)


O O.B. Offshore banking    Kıyı bankacılığı.Deniz aşın bankacılık.
O.d on - Demand/overdraft       Talep halinde/Kredi Liminitin aşma
O.D.S.       Operating Differential Subsidy  için kısaltma. ABD hükümeti tarafından taşıma firmalarına verilen nakit teşvike verilen ad.
O.E.C.D.      Organization of Economic Cooperation and Development: için kısaltma.Merkezi Paris'te olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü".Dünyanın en büyük gayri safi milli hasılaya sahip ülkelerinin oluşturduğu örgüt.
O.P.I.C.      Overseas Private Investment Corporation: için kısaltma.ABD'de Denizaşırı Özel Yatırım Örgütü.
O.R.F.S.          Origin Rail Freight Station için kısaltma.Kargo treni çıkış istasyonu kısaltması.Malın çıkış tren istasyonu.
Obligation      Yükümlülük 
Obligatory     Zorunlu
Obligatory re-insurance     Zorunlu reasürans
Observance       Gözlem
Obsolote       Kullanılmayan modası geçmiş 
Obstacle      Engel, mani
Obtain       Almak,temin etmek
Obvious       Açık,aşikar,belli
Occasion      Fırsat, vesile, durum
Occupation      Meslek
Occupational accident      Mesleki iş kazası
Occupy    İşgal etmek, oturmak, bulunmak
Ocean Bill Of Lading (Ocean B/L)      Deniz konşimentosu.İhracatçı ile taşıyıcı arasında taşıma sözleşmesidir.Taşıyıcının malzemeyi aldığının kanıtıdır.Ciro edilebilir türden ise kargo seyir halindeyken konşimento satılabilir,alınabilir veya takas edilebilir.
Off shore      Kıyı bankacılıgı
Offensive     Saldırı, hucüm
Offer      Teklif
Office      Ofis
Officer     Memur, subay, polis memuru, bankada imza yetkisine ayiz personel
Official discount rate      Ülkenin merkez bankasınca uygulanan iskonto/reeskont oranı.Resmi iskonto oranı.
Offline      Çevrim dışı
Offset       Dengelemek karşılamak,matbaada ofset basmak
Offshore funds      Kıyı bankacılığında işlem gören fonlar.
Off-the-shelf       Raf dışı 
Okay      Tamam, okeylemek, onaylamak, doğrulamak
Old         Eski, yaşlı, deneyimli, demode, dost
Old fashion      Eski tarz, eski moda
Old-fashioned          Eski moda 
Omid (omision)       İhmal, unutmak, atlamak
On acceptance/On account- O/a       Kabul halinde/namına, hesabına
On board B/L       Yükleme konişmentosu, malların gemiye yüklendiğini gösteren türde konişmento.
On consignment- on caos        Konsiye olarak
On Deck        Gemide konşimento üzerinde kargonun açık güverteye yüklendiğini gösteren ifade.
One price only- o.p.o        Tek fiyat
One-off production       Bir kez yapılan üretim 
On-going          Devam eden, 
Ongoing process            Devam eden süreç
Open Account                  Açık hesap.Malın yabancı alıcıya ödeme garantisi olmaksızın yüklendiğini gösteren ticari anlaşma.
Open cover                Açık teminat
Open Insurance Policy              Açık sigorta poliçesi.Deniz Taşımacılığında bir ihracatçının belirli bir vadede yapacağı taşımaların tümünü kapsayan sigorta.
Open policy- o.p         Açık Poliçe
Open Shelter Decker- O.S.D         Açık barınak güverteleri barınak güverteleri
Open Top Container       Yükleme ve boşaltmanın üstten yapılabildiği,üzeri sökülebilir tavan kapağı olan veya branda ile kaplı konteyner tipi.
Operate        İşlemek
Operating Ratio            Taşıyıcının net satışı ile masraflarının karşılaştırılması.Operasyon verimliliğini ölçmede başvurulur.
Operation        Operasyon,faaliyet
Operations scheduling       Faaliyet programlaması
Opinion        Fikir, görüş
Opportunity         Fırsat,imkan
Opt (opt for)         Seçmek opt to: karar vermek
Optic       Optik, görsel
Optical scanner – reader        Optik tarayıcı – okuyucu 
Optiemism           İyimserlik optimistically:iyimserlik
Optimum Cube         Konteyner yüklemesinde erişilen en yüksek hacim.
Option            Opsiyon,seçenek
Option, optional- opt             Opsiyon, opsiyona bağlı
Oral         Sözlü
Order                      Düzen, yöntem , buyruk, sipariş
Order backlog         Suspan sipariş – zamanı geçtiği halde yerine getirilmemiş sipariş 
Order Notify (O/N)                 Malın gümrükten çekilmeden önce teslimini ifade eden konşimento terimi.Genellikle akreditifli mallar için geçerlidir.Sipariş ihbarı
Order of- O/o         Emrine
Organisation               Organizasyonlar,işletmeler
Origin         Malın taşınmaya başladığı çıkış yeri.
Original    Asıl
Original  obligation                     Asıl borç
Original Bill Of Lading (OBL)                          Orijinal konşimento.Taşıyıcı sözleşmesinin tamamlanması için istenilen imzalı evrak.Konşimentoyu düzenleyen taşıyıcı evrak üzerine "original" ifadesi koymalıdır.
OS&D                 Over,Short or Damaged için kısaltma.Yükleme esnasında malın,"fazla,eksi veya hasarlı" bulunması halinde konşimento üzerine konan ifade.
Other  Asian/Pasific Islander                     Diğer,asya Pasifik adalarından gelen
Out Gate                  Konteynerin tren veya gemi limanından ayrılışındaki işlemler.
Out of order                   Servis dışı, bozuk 
Out of pocket expenses           Fiilen yapılan masraflar, bankaların müşterilerine yansıttıkları net giderler. (PTT masrafları gibi).
Outcome           Sonuç
Outdated                     Modası geçmiş
Outgoing remittances       Harice gönderilen havaleler, giden döviz havaleleri.
Output       Çıktı, mamul
Outstanding                     Sonuçlandırılmamış, açık kalmış.
Outstanding- o.s             Kapanmamış (hesap)
Outweighs              Geçmek,aşmak
Over drawn            Bankadaki hesabından fazla para çekmek
Over due           Vadesi geçmiş
Over insurance               Aşkın sigorta
Overcapacity          Aşırı kapasite, fazla kapasite  
Overcharge               Basılı tarifenin üzerinden ücretlendirme.
Overcharge- o/c             Fazla masraf yükleme
Overdraft                 Hesap aşımı, alacak bakiyesini aşan para çekimi. 
Overdue                Vadesi geçmiş.
Overhead costs – overheads                  Genel giderler (sigorta, kira, elektrik, su gibi)
Overheads                 Genel giderler
Overheight Cargo                8 feet'den daha yüksek olan,dolayısıyla standart konteynere yüklenemeyen kargo.
Overlap                  Üst üste bindirmek, binişmek
Overlook               Gözünden kaçmak
Overprays            Aşırı fiyat koymak
Overproduction                 Aşırı üretim 
Oversee           Yönetmek, denetlemek
Overtax        Asırı vergilendirmek
Overwhelm            Hakim olmak
Owe           Borçlu olmak
Own insurance        Kasko sigortası
Owner          Sahip,mülk sahibi
Ownercode (SCAC)                 Standart Carrier Abbreviation Code için kısaltma.Bireysel adi taşıyıcıyı tanımlar. 
Owner's Risk- O.R           Armatör riskinde
Ownership                     Mülkiyet,sahiplik
 
 

© Copyright 2024 ingilizcefinans.com, Her hakkı saklıdır.

Sitemizde yayınlanan içerikler bilgi niteliği taşımaktadır. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluk kullanan şahıslara aittir.

ana sayfa | hakkımızda | reklam | iletişim